TAO támogatás és határozat (2019)

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
80. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő
 

FOCi foglalkozás nyári időszakban az MLTC labdarúgó szakosztálynál

A 2016 évben szakítani kívánunk az eddigi nyári edzőtábor lebonyolítási jellegével. Támogatni kívánjuk a gyermekek nagyobb és élménygazdagabb programban való részvételét. A napi foglalkozásokat élményalapú „állomás” jelleggel megvalósított foglalkozások fogják jellemezni. Ez magyarul annyit jelent, hogy 3 helyszínen különböző képességfejlesztő és ügyességi feladatokat végeznek a gyermekek, állomásonként más- más edzővel, amit forgó (változó) jelleggel végeznek egy napon belül 1 órás időintervallummal. A program részeként pihenőidőt biztosítunk a regenerálódásra, valamint délután focimérkőzést vívhatnak egymással, ahol a gyakorlatban is alkalmazhatják az elsajátított technikákat.